P.S. Why you shouldn't hate AMALAYER.

1.) hindi siya nanapak

2) tinawag pa din niyang "ate" at "kuya" yung mga guard.

3) hindi siya nag-mura