"Kadalasan binabalewala natin ang taong gusto tayo, at gusto natin yung taong binabalewala tayo".-